Tuesday, March 10, 2009

Potrat: Ano ci nie?


Diskusia tento týždeň sa točila okolo POTRATU, čo je dosť hustá téma. Ale aj napriek jej „hustote“ sme mali na klube plno a v celku dobrú, otvorenú diskusiu.

Na začiatku sme sa pozreli na to, ako sa pohľad na potrat v minulosti postupne menil. Tu sú 3 krátke ukážky z filmu „Keby steny mohli hovoriť“, ktoré poukazujú na 3 ženy čeliace potratu v 3 rôznych obdobiach a kontextoch.


This week's discussion was based on abortion, quite a heavy theme. But despite its heaviness, we still had a good crowd come out and we had quite good, open discussion.

To open it up, we looked at how the view of abortion has changed over time. These are little bits from the movie, "If These Walls Could Talk" which shows 3 women who are facing an abortion.Pred prvou diskusiou sme si povedali zopár faktov o potrate: akými spôsobmi sú potraty uskutočňované, akými nástrojmi, v akom štádiu tehotenstva, aký je právny štatút potratov na Slovensku, atď.

Pozvali sme na klub aj skvelého hosťa, Rasťa Vimpela, ktorý sa kedysi špecializoval na poradenstvo pri potratoch. Rozprával o vplyvoch potratu - fyzických a emocionálnych vplyvoch a taktiež o rôznych pohľadoch na potrat – filozofickom pohľade, pohľade viery a vedeckom pohľade.

Taktiež sme sa bavili o tom, že každá minca má dve strany...

Pozreli sme si video o dievčati, ktoré prežilo potrat, Gianny, ktorá nám rozpovedala svoj príbeh:


Then we talked about the facts of abortion: how it's done, with what, at what time, the legal status of abortion in Slovakia.

We had a guest come in, Rasto Vimpel, who wrote his thesis on abortion counseling. He talked about the effects of abortion, the physical and emotional effects; and the varying views on abortion, the philosophical view, the religious view and the scientific view.

Then we talked about how every story has two sides...

We watched a video of an abortion survivor, Gianna, and heard her story:


Vypočuli sme si názor muža – zástancu potratov, ktorý bol svedkom samo-vyvolaného potratu ženy, ktorá nakoniec zomrela na vykrvácania. Na nešťastie, toto video bolo príliš veľké, a nezmestilo sa na youtube... takže mi len musíte veriť, že toto jeho rozprávanie bolo fakt husté. Spomenul všetky možné nebezpečné spôsoby, ktoré ženy kedysi používali v čase, keď boli potraty ešte ilegálne, na to, aby sa zbavili nechcených plodov. Vyvolali si krvácanie, a nemocnice už potom mohli vykonať odstránenie plodu. Jeho argument bol, že žena má právo sa rozhodnúť a preto by mali byť potraty legálne. Je to vždy lepšie, ako keby si mali ženy takýmito spôsobmi ubližovať.

Then we heard a Pro Choice perspective by a man who witnessed a self-induced abortion which ended in death. Unfortunately, this video was too large to put onto youtube... so, you'll just have to take my word for it that it was good. He talked about all the different dangerous methods that women used, when abortions were illegal, to try to kill their babies, or cause bleeding so that the hospital would do the abortion for them. His point was to keep abortions legal because it was the right of the woman, and to protect women from wanting to do these things to themselves.


Potom sme už otvorili priestor pre otvorenú diskusiu a rozprávali sme sa o potratoch z matkinho uhľa pohľadu. Bavili sme sa o tom či a kedy je lepšie podstúpiť potrat ako si nechať dieťa, aké iné možnosti sú dostupné atď.

We then opened the floor to open discussion to talk about the mother and her perspective. We talked about if and when it is better to abort than to carry it to term, what other other options are available, and many other things.

A taktiež sme sa pozreli na túto problematiku z perspektívy dieťaťa...
Then the topic moved on the baby's perspective...
Matt poukázal na dva rôzne prístupy ako sa pozerať na túto problematiku, použil na to príbeh huslistu a taxikára... Koho práva prevažujú? Práva matky rozhodovať sa alebo práva dieťaťa na život?

Po ďalšej vlne diskusie, ktorá sa dotkla aj takej štipľavej oblasti ako: čo by ste povedali svojej mamke, keby ste zistili, že uvažovala pri vás o potrate? Večer sme nakoniec zavŕšili mňam zákuskami. Teraz určite ľutujete, že ste neprišli, že?

Then Matt talked about 2 ways of looking at this issue, the story of the violin player and the taxi driver... Whose rights are stronger? The mother's right to her body or the baby's right to live?

After another round of discussion about that, as well as what you would say to your mother if you found out that she had wanted to abort you, we ended the evening with some yummy zakusky. Now I KNOW you wish you had been there! :)

Ďalšou témou, ktorú otvoríme 17.03. 2009 bude MTV Generácia... alebo, aký vplyv majú médiá na nás a spoločnosť, a mňa osobne? Tešíme sa na vás!
Next theme is on 17.3 on MTV Generation... what kind of affect does the media have on us as a society, and me as a person? Hope to see you there!

No comments: